Les presents condicions regulen l’ús permès de la pàgina amb URL http://lesmilliuna.com, amb domicili social a Sant Antoni de Calonge, a Plaça Catalunya 5, de Girona, amb NIF 45481395E.

Condicions generals d’ús

Aquest lloc web és propietat de JORDI CASASAYAS VILA, amb adreça de correu electrònic hola@lesmilliuna.com

Els continguts d’aquest lloc, inclosos texts, imatges, bases de dades i qualsevol altre material pertanyen a JORDI CASASAYAS VILA o a tercers que han autoritzat els seu ús. De manera general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials, la seva comunicació pública o distribució o qualsevol altra explotació, transformació o alteració. Queda totalment prohibit modificar, copiar o distribuir el codi de les pàgines, excepte autorització escrita de JORDI CASASAYAS VILA.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest lloc sense incórrer en activitats considerades il·lícites o il·legals o que perjudiquin els drets i interessos de JORDI CASASAYAS VILA, la qual no serà responsable del mal ús que en puguin fer els usuaris.

JORDI CASASAYAS VILA es reserva el dret d’iniciar accions legals per tal de resoldre els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de la propietat intel·lectual.

Protecció de dades

JORDI CASASAYAS VILA complirà de manera estricta la normativa vigent en cada moment sobre protecció de dades de caràcter personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant la seva privacitat i confidencialitat.

JORDI CASASAYAS VILA entén que en el moment d’omplir els formularis del lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals. L’usuari autoritza amb aquest acte a JORDI CASASAYAS VILA a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas i per tant autoritza a incorporar aquestes dades als seus fitxers d’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP).

Responsabilitats

JORDI CASASAYAS VILA no pot garantir de manera absoluta que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis derivats d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a JORDI CASASAYAS VILA.

No es garanteix la disponibilitat i continuïtat permanent del funcionament de la web i dels seus serveis. JORDI CASASAYAS VILA no serà responsable de la informació obtinguda a través d’enllaços inclosos en aquest lloc web.

L’ús d’aquest lloc web implica la acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Tota persona usuària del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual s’accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renuncia expressa a qualsevol fur que pogués correspondre-li.

Google Analytics

Google Analytics, un servicio analítico de web prestado por Google, Inc., una compañía de Delaware cuya oficina principal está en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estados Unidos (“Google”). Google Analytics utiliza “cookies”, que son archivos de texto ubicados en su ordenador, para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web. La información que genera la cookie acerca de su uso del website (incluyendo su dirección IP) será directamente transmitida y archivada por Google en los servidores de Estados Unidos. Google usará esta información por cuenta nuestra con el propósito de seguir la pista de su uso del website, recopilando informes de la actividad del website y prestando otros servicios relacionados con la actividad del website y el uso de Internet. Google podrá transmitir dicha información a terceros cuando así se lo requiera la legislación, o cuando dichos terceros procesen la información por cuenta de Google. Google no asociará su dirección IP con ningún otro dato del que disponga Google. Puede Usted rechazar el tratamiento de los datos o la información rechazando el uso de cookies mediante la selección de la configuración apropiada de su navegador, sin embargo, debe Usted saber que si lo hace puede ser que no pueda usar la plena funcionabilidad de este website. Al utilizar este website Usted consiente el tratamiento de información acerca de Usted por Google en la forma y para los fines arriba indicados.

 

Anuncis